Technologie in de zorg

Integratie van slimme zorgtechnieken voor een betere kwaliteit en beschikbaarheid van welzijn en zorg voor senioren. Met aandacht voor eenvoudige bediening en vormgeving. Welvaarts is uw gids in het proces van wens tot realisatie.

Zorgtechnologie kent vele toepassingen. Om optimaal invulling te kunnen geven aan uw wensen is het van belang deze goed te inventariseren. Wij hebben een methode ontwikkeld waarbij we met u, aan de hand van een uitgebreid overzicht van mogelijke functies, uw wensen in kaart brengen. Zo bent u er van verzekerd dat wij een systeem leveren dat voldoet aan uw verwachtingen. Het is niet alleen integreren van technieken. Wij hebben geleerd dat communicatie de meest belangrijke factor is in de succesvolle toepassing van zorgtechnologie. Gaat onderweg informatie verloren, vinden er geen juiste afstemmingen plaats, zijn de wensen niet goed begrepen, dan leidt dit in bijna alle gevallen tot een niet goed werkende zorgtechnologie. Vanaf het eerste contact tot en met een tevreden oplevering van het systeem, wordt het proces op een gecontroleerde wijze doorlopen. Met als resultaat dat de zorgverleners met minder inspanningen meer ouderen kunnen verzorgen, in een betere en veiligere werkomgeving met zorg van een betere kwaliteit. Want wij weten dat techniek duur kan zijn als er functies ontbreken of niet dan wel niet goed worden gebruikt.

Goed toegepaste zorgtechnologie stelt u in staat om flexibel om te gaan met intramurale zorg en extramurale zorg, waarbij er rekening gehouden wordt met de specifieke behoeften van de cliënt. Ook stelt het u in staat om nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen. Immers naarmate de maatschappij meer vergrijst groeit de behoefte aan comfort, veiligheid, welzijn en zorg. Uw wensen staan centraal. De invulling van de toepassingen bepaalt u zelf, aangepast aan uw eigen situatie en persoonlijke behoeften. Dat is technologie op zijn best.

Wij staan graag voor u klaar, van advies en ontwerp tot realisatie en nazorg. Wij adviseren u over de mogelijkheden van zorgtechnologie, voor nu maar zeker ook voor de toekomst. Neem geheel vrijblijvend contact op voor een kennismaking met Ad Lexmond: 073-6589000

Recente referenties: