Mariënhof Vught


Het oude verzorgingshuis voldeed niet meer aan de hedendaagse eisen. De Van Beuningen Stichting kocht het pand en besloot huisvesting te realiseren voor jongeren met een autistische stoornis. De herontwikkeling resulteerde in 17 mooie en moderne appartementen, waaronder 4 rolstoel toegankelijke. De kapel is bewaard gebleven en fungeert als ontmoetingsruimte. Het gaat om jongeren, die normaal tot hoog begaafd zijn, maar door hun autisme wel 24 uur per dag begeleiding nodig hebben. De bewoners hebben door hun handicap weinig tot geen contact met hun omgeving. Het gebouw is zo ingedeeld dat de bewoners zich veilig voelen.

Welvaarts leverde de brandmeldinstallatie, elektronische toegangscontrole en de elektrische installatie


terug naar overzicht