Slimme zorgtechnologie

Comfort en veiligheid voor bewoners en medewerkers

Domotica in de zorg is belangrijk voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Deze slimme zorgtechnieken leiden tot een betere kwaliteit en beschikbaarheid van welzijn en zorg voor senioren. Met aandacht voor een logische vormgeving die zorgt voor een intuïtieve bediening. Maar hoe weet u welke technische oplossingen leiden tot het juiste resultaat? Welvaarts is uw gids in het proces van wens tot realisatie. Inclusief de juiste service natuurlijk.

Toepassingen van slimme zorgtechnologie

De toepassingen van slimme zorgtechnologie zijn haast oneindig. Om optimaal invulling te kunnen geven aan uw wensen is het van belang deze vooraf goed te inventariseren. Wij hebben een methode ontwikkeld waarbij we met u, aan de hand van een uitgebreid overzicht van mogelijke functies, uw wensen in kaart brengen. Zo bent u er van verzekerd dat wij een systeem leveren dat voldoet aan uw verwachtingen.

Communicatie

Techniek kan duur zijn als deze niet goed wordt gebruikt of als er functionaliteiten missen. Hoe zorgt integratie van slimme zorgtechnieken voor een betere kwaliteit en beschikbaarheid van welzijn en zorg voor senioren ?

Welvaarts beseft dat alleen integreren van technieken niet voldoende is. Voordat de techniek wordt toegepast, analyseren wij het gehele werkproces. Daarin is communicatie misschien wel het allerbelangrijkst. Gaat onderweg informatie verloren, vinden er geen juiste afstemmingen plaats of zijn de wensen niet goed begrepen, dan leidt dit in bijna alle gevallen tot een niet goed werkende zorgtechnologie.

Vanaf het eerste contact tot en met een tevreden oplevering van het systeem, wordt het proces daarom op een gecontroleerde wijze doorlopen. Met als resultaat dat de zorgverleners efficiënt ouderen kunnen verzorgen, in een betere en veiligere werkomgeving met zorg van een hogere kwaliteit.

Het resultaat van slimme zorgtechnologie

Het resultaat van slimme zorgtechnologie is dat u in staat bent om flexibel om te gaan met zorg. Daarbij rekening houdend met de specifieke behoeften van uw cliënt. Ook stelt slimme zorgtechnologie u in staat om nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen. Naarmate de maatschappij meer vergrijst, groeit immers de behoefte aan comfort, veiligheid, welzijn en zorg. Uw wensen staan centraal. De invulling van de toepassingen bepaalt u zelf, aangepast aan uw organisatie en afgestemd op het gebouw. Dat is zorgtechnologie op zijn best.

De werkwijze van Welvaarts

De werkwijze van Welvaarts is gericht op de best passende afstemming. Het resultaat is dat uw zorgorganisatie kan vertrouwen op een comfortabeler en efficiënter werkproces. Welvaarts geeft u niet alleen een goed advies, maar verzorgt ook het ontwerp, de realisatie en de implementatie van het systeem. Slimme zorgtechnologie integreren wij met overige systemen, zoals verlichting, gebouwbeheer, brandmeldinstallaties, stille ontruiming, intercom en toegangscontrole.

Instructie en begeleiding

Bij de oplevering van onze zorgtechnologiesystemen verzorgt Welvaarts vanzelfsprekend een goede instructie en begeleiding. Daardoor stellen wij uw medewerkers in staat om de technologie op de juiste manier in te zetten. Ook na oplevering kunt u vertrouwen op onze goede service voor de instandhouding en bedrijfszekerheid van de installatie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Specialist Zorgtechnologie Dimitri Broekhoef. Dimitri is per mail bereikbaar via dbroekhof@welvaarts.nl of per telefoon: 073-6589000

Het proces dat we met u doorlopen:

 • Advies
 • Programma van eisen, wensen en behoeften
 • Raming
 • Functioneel ontwerp
 • Begroting, taakstellend budget
 • Detailontwerp
 • Softwareontwikkeling
 • Engineering en werkvoorbereiding
 • Uitvoering en implementatie
 • Oplevering
 • Opleiding
 • Service en onderhoud (24/7)

Producten/deelsystemen die Welvaarts levert en integreert met elektrotechniek:

 • Wifi en Vo-Wifi
 • Zusteroproep
 • VOS
 • UPS
 • Verpleegoproep
 • Deurautomaten
 • Brandmelding
 • Intercom
 • Toegangscontrole
 • Inbraakbeveiliging
 • Telefonie
 • Zorgalarmering
 • Biodynamische verlichting
 • CCTV
 • Bewegingssensoren
 • Dwaaldetectie
 • Stille ontruiming (NEN2575)
 • Elektrische deuren
 • Oriëntatieverlichting
 • Data-analyse
 • KNX (domotica)
 • PZI
 • Leefcirkels
 • Noodoproep
 • Beeldbellen
 • ICT (data, 4G, switches)
 • Private GSM/LTE
 • Elektrische gordijnen
 • Vrijloopdeurdrangers
 • Cloud