Neos, Eindhoven (in uitvoering)


Zorginstellling Neos en woningbouwvereniging “Thuis in Eindhoven” bouwen het nieuwe Labrehuis aan de Boutenslaan, een centrum voor dak- en thuislozen voor de omwonenden. Welvaarts realiseert de elektrotechnische installaties.


terug naar overzicht