Neos in Eindhoven


Zorginstellling Neos en woningbouwvereniging “Thuis in Eindhoven” bouwde het nieuwe Labrehuis aan de Boutenslaan, een centrum voor dak- en thuislozen voor de omwonenden. Welvaarts realiseerde de elektrotechnische installaties.

De missie van Neos is om kwetsbare mensen die door complexe problemen dak- of thuisloos zijn geraakt, slachtoffers van huiselijk geweld en anderen die een tijdelijke vorm van beschermd wonen nodig hebben, weer zo zelfstandig mogelijk te laten participeren in de maatschappij. In de nieuwe studio’s zijn alle moderne faciliteiten en ruimten aanwezig waardoor de begeleiding optimaal kan functioneren en bewoners zich optimaal kunnen voorbereiden op een eigen woning. Een eigen voordeur, keuken en slaapgelegenheid zijn hiervoor essentieel.


terug naar overzicht