Zuiderbos college, Vught (in uitvoering)


Het huidige Zuiderbos is gevestigd op park Voorburg van Reinier van Arkel te Vught. Er wordt onderwijs gegeven aan kinderen (van 4 tot 18 jaar) met psychiatrische problematiek of een vermoeden ervan. Vervangende nieuwbouw is noodzakelijk om te beantwoorden aan de groeiende vraag. Er is voor gekozen om achter de bestaande bebouwing de nieuwbouw te realiseren. De bestaande gymzaal wordt opgenomen in de nieuwbouw. De huidige school blijft gedurende de bouw van de nieuwe school in gebruik en zal vervolgens worden gesloopt.

Het is de bedoeling dat de nieuwe school in 2023 in gebruik wordt genomen.


terug naar overzicht