Rolf en Tim: een eigen benadering van kortlopende projecten en service

Bij Welvaarts draait het om geavanceerde elektrotechniek. Grotere nieuwbouwprojecten, maar ook kleinere opdrachten en – van grote invloed op de klanttevredenheid – de service aan onze klanten. Maak kennis met Rolf en Tim. Zij voeren de regie over de minder omvangrijke opdrachten én over de serviceafdeling.

Korte aanlooptijd

‘Veel van de projecten die Welvaarts uitvoert kennen een lange voorbereidingstijd. Dat komt doordat ons bedrijf nauw samenwerkt met architecten en bouwers en van het begin tot het eind betrokken is bij het, vaak zeer innovatieve, eindresultaat. Er zijn echter ook opdrachten met een korte aanlooptijd. Daarom heeft Welvaarts een splitsing aangebracht, zodat iedere opdrachtgever de juiste aandacht krijgt. Vandaar dat Kortlopende Projecten en Service sinds enkele jaren in aparte teams zijn ondergebracht.’

Kortlopende Projecten

‘Onder kortlopende projecten verstaan we bij Welvaarts diverse vormen van installaties die overzichtelijk zijn in zowel budget als doorlooptijd. Vrijwel altijd heeft ons team te maken met de aansluiting op de bestaande installatie en bij bestaande klanten, ongeacht of de installatie door ons is aangelegd of niet. Denk aan de verbouwing, nieuwbouw of renovatie van een kantoorpand of bedrijfshal, de aanleg of verzwaring van de stroomvoorzieningen, de elektrotechnische installatie van lichte industriële projecten, de aanleg van data-installaties , het vervangen van de verlichting door led en biodynamische verlichting of het plaatsen van laadpalen en PV-installaties. Uit deze opsomming blijkt trouwens dat de interesse van onze opdrachtgevers steeds vaker uitgaat naar duurzame toepassingen. Dat is logisch. Hiervoor is Welvaarts uiteraard toegerust.’

Service

‘Servicewerkzaamheden kennen diverse vormen. Het leeuwendeel betreft het verhelpen van storingen na inbraak, molest of slijtage. Welvaarts beschikt hiervoor over een storingsdienst die 24/7 voor de klant bereikbaar is. Daarnaast verricht ons serviceteam onderhoud, voornamelijk aan wettelijk verplichte installaties – zoals noodverlichting – volgens vaste onderhoudscontracten met onze klanten. Ook NEN3140-inspecties vallen onder service. Welvaarts is gecertificeerd voor het verrichten van officiële arbo veiligheidskeuringen en NEN3140-keuringen. Kleine werkzaamheden voeren we vooral onder regie uit. Maar dat hoeft niet; indien gewenst ontvangt de opdrachtgever vooraf keurig een raming of offerte.’

Nieuwe initiatieven

Niet alleen de technische benadering van de projecten is bepalend, vaak zijn het opdrachten die een gemakkelijke sociale omgang op alle niveaus vereisen. Het helpt dat Rolf en Tim ‘buiten’ hebben gewerkt, zoals dat heet. ‘Welvaarts is een familiair en gemoedelijk bedrijf met een platte organisatie. Er is bijvoorbeeld geen calculatieafdeling. De projecten die bij onze afdeling vallen, worden door ons zelf ontworpen en gecalculeerd. Dit geeft een enorme binding met het project. Wij als medewerkers ervaren een sfeer van vertrouwen waarin we suggesties kunnen doen en ideeën kunnen ontwikkelen. Naast een complete calculatie en een goede voorbereiding draait het vooral om een prettig contact en het juiste advies. Je moet voldoende inzicht hebben in de wensen en de mogelijkheden om samen met de klant de ideale weg uit te stippelen.

Naast een eerlijke calculatie en een goede voorbereiding draait het vooral om een prettig contact en het juiste advies.’

Rolf Smits en Tim van de Ven