Eerste steen gelegd bij KinderCampus Noord

Eerste steenlegging KinderCampousNoord.

Op 22 oktober werd de eerste steen gevierd voor de nieuwe school de KinderCampusNoord, samen met alle schoolkinderen die er straks naar toegaan.

Dit soort momenten zijn altijd een uitgelezen moment om samen de start van de bouw te vieren. Wil je meer weten over de rol van Welvaarts binnen dit project?

Kijk dan op: Welvaarts bouwt mee aan de Kindercampus