Dimitri Broekhof: “Slimme zorgtechnologie biedt onze opdrachtgevers kansen”

Slimme zorgtechnologie draagt bij aan een beter welzijn voor ouderenhuisvesting en begeleid-wonenlocaties. Deze helpt om de cliënten de juiste zorg te bieden op een veilige, effectieve manier. Techniek ondersteunt deze processen. Dimitri Broekhof is Engineer Zorgtechnologie en Systeemimplementatie bij Welvaarts. Met zijn collega’s inventariseert, ontwikkelt en implementeert hij technologieën voor zorghuisvesting. “Een goede communicatie tijdens de voorbereiding en uitvoering is bepalend voor de projectaanpak en het eindresultaat.”

Dimitri Broekhof: “Slimme zorgtechnologie biedt onze opdrachtgevers kansen”

Slimme zorgtechnologie draagt bij aan een beter welzijn voor ouderenhuisvesting en begeleid-wonenlocaties. Deze helpt om de cliënten de juiste zorg te bieden op een veilige, effectieve manier. Techniek ondersteunt deze processen. Dimitri Broekhof is Engineer Zorgtechnologie en Systeemimplementatie bij Welvaarts. Met zijn collega’s inventariseert, ontwikkelt en implementeert hij technologieën voor zorghuisvesting. “Een goede communicatie tijdens de voorbereiding en uitvoering is bepalend voor de projectaanpak en het eindresultaat.”

Dimitri Broekhof, Engineer Zorgtechnologie en Systeemimplementatie

‘Techniek, mensenkennis, inlevingsvermogen en goed kunnen luisteren zijn de belangrijkste aspecten van mijn werk.’

Zorgtechnologie

“Slimme zorgtechnologie heeft overeenkomsten met zorgdomotica, bijvoorbeeld als het gaat om het centraal aansturen van verlichting en toegangscontrole. Zowel intramuraal als extramuraal. Maar het gaat verder dan dat. Zorgtechnologie biedt namelijk meer mogelijkheden voor het integreren en inregelen van functionaliteiten die bijdragen aan veiligheid, comfort en welzijn voor bewoners. Natuurlijk betekent dit meer efficiency in het werk van de zorgmedewerkers. Maar het brengt ook bedieningsgemak en leidt ertoe dat zij hun werk op een prettiger manier kunnen uitvoeren. Onder meer door de integratie met gebouwbeheer en brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Bovendien zijn onze systemen modulair uitbreidbaar, waarbij we op basis van data-analyse de veranderende zorgbehoefte kunnen vaststellen. Ook kunnen we oplossingen toevoegen voor communicatie met bewoners en cliënten. Naast ontwerp en realisatie biedt het team van Welvaarts 24/7 service en onderhoud voor een optimale bedrijfszekerheid van de installatie. Dankzij een doordacht ontwerp en een gedegen uitvoering zullen storingen in de praktijk trouwens niet vaak voorkomen.”

Alarmeringen

“Bij traditionele installaties moeten zorgmedewerkers zich ter plekke op de hoogte stellen van de situatie. Bijvoorbeeld na een alarmering wanneer iemand ’s nachts uit bed gaat. Het kan echter zijn dat een bewoner gewoon even naar het toilet moet of een rondje wil lopen. Onze zorgtechnologie werkt daarom anders. Medewerkers kunnen via een app op hun smartphone of computer beter volgen wat er werkelijk aan de hand is, zonder de kamer te hoeven betreden en de bewoner onnodig te storen. Zodra er aanleiding toe is, kunnen zij contact zoeken met de bewoners. Fysiek of via intelligente communicatiesystemen.”

Leefcirkels

“Op het gebied van toegangsbeheer maken we veel gebruik van bakens, ook wel beacons genoemd. Dat zijn detectoren die aan de hand van een hals- of polszender registreren welke bewoner zich waar bevindt. Door deze te laten samenwerken met elektronische deurbedieningen, kunnen voorkeuren en uitzonderingen per persoon worden ingeregeld en ontstaan er leefcirkels. Deuren kunnen we voorzien van video, intercom en een sensor die wordt bediend met een vingerafdruk, tag, telefoon of pasje. Door de integratie van systemen benut je nog meer mogelijkheden. Een koppeling met KNX bijvoorbeeld, het programmeerprotocol voor domotica. We hebben daarnaast veel ervaring met de hardware en software van diverse derdenpartijen, zoals 4G, wifi en andere communicatienetwerken.”

Verlichting

“Er is een groeiende vraag naar biodynamische verlichting. Deze geeft de mogelijkheid om gedurende de dag de verlichting naar wens en behoefte automatisch aan te passen. Niet alleen de lichtintensiteit, maar ook de kleurtemperatuur. Zo kunnen we een dag-nachtritme nabootsen, of naar gelang het moment van de dag zorgen voor een meer energiek of ontspannen gevoel. Dat draagt bij aan een betere gezondheid van de bewoners en dus een hogere kwaliteit van leven. Omdat de bewoners gestimuleerd worden om vooral overdag actief te zijn, ervaren zij een betere nachtrust. Structuur in het etmaal zorgt bij zorgmedewerkers voor meer rust in de planning en uitvoering van hun werk.”

Werkprocessen

“Slimme zorgtechnologie in de visie van Welvaarts biedt onze opdrachtgevers kansen. De ene keer gaat het om aanpassingen binnen een bestaand gebouw, de andere keer betreft het een grootscheepse renovatie, herbestemming of nieuwbouw van een zorglocatie. Het is ons doel om precies de juiste installatie te ontwikkelen en de functionaliteiten zo esthetisch en effectief mogelijk aan te brengen. Het liefst zijn we natuurlijk al in de beginfase betrokken bij het project. We starten altijd met gesprekken waarin we de werkprocessen in kaart brengen en via een soort menukaart de mogelijkheden bespreken. Daarin stellen we veel vragen aan opdrachtgevers en gebruikers. Aan de hand hiervan komen we tot een advies, een programma van eisen en een kostenraming. Daarna volgt de uitvoering: we werken de ontwerpen uit tot in detail, ontwikkelen de software en verzorgen de implementatie. Bij de oplevering hoort natuurlijk een uitgebreid testprogramma en een training met evaluatiemomenten voor de zorgmedewerkers.”

Doorvragen

“Naast techniek zijn mensenkennis, inlevingsvermogen en goed kunnen luisteren de belangrijke aspecten van mijn werk. Voor een goed eindproduct moet je immers weten hoe bewoners en medewerkers gewend zijn zich te bewegen in een gebouw. Je moet dus durven doorvragen en een goede sfeer weten te creëren aan tafel. Enkel op die manier bied je de oplossing die past bij de werkelijke behoeften. Het is zonde als een functionaliteit is toegevoegd, maar nooit wordt gebruikt. Anderzijds is het niet de bedoeling dat de opdrachtgever achteraf zegt: ‘Hadden we maar’. Ook als zich in de toekomst nieuwe technische ontwikkelingen aandienen, wil je die kunnen implementeren. Een kwestie van slim en doordacht ontwerpen.”