Peter van der Burgt vermoedt dat zijn collega’s hem omschrijven als iemand met veel ervaring en  kennis. En bovendien heel secuur. Zijn broer en collega John durft hem zelfs een control freak te noemen. Uiteindelijk zijn dat waarschijnlijk de beste eigenschappen die je kunt hebben als Manager Beveiliging bij Welvaarts. Het beveiligen van huizen, instellingen en bedrijven is nu eenmaal een zaak van vertrouwen en nauwgezetheid. ‘Ons vakgebied verandert doorlopend’, vertelt Peter. ‘Niet alleen technisch, maar ook wat regelgeving betreft. Een goede installatie is van levensbelang.’

Bij Welvaarts omvat de afdeling Beveiliging vijf disciplines: inbraakbeveiliging, branddetectie, toegangsbeheer, camerasystemen en video-intercom. Een team van negen mensen verzorgt de aanleg daarvan van het prilste stadium tot en met de uitvoering. Daarnaast tekent Welvaarts voor het onderhoud en de storingsdiensten. Als Manager Beveiliging is Peter van der Burgt verantwoordelijk voor zijn afdeling en het verloop van de projecten, de calculaties en de planning.

‘Direct na mijn diensttijd ben ik in 1985 bij Welvaarts begonnen als eerste monteur. De specialisatie beveiliging kwam voor mij na een jaar of vier. Later ben ik verantwoordelijk geworden voor deze afdeling. We hebben een hecht team, waarbinnen kennisdeling enorm belangrijk is. We vertellen elkaar over onze ervaringen met systemen en over de oplossingen die we hebben gevonden voor bepaalde toepassingen. Niet alleen zijn wij goede collega’s; we zijn ook vrienden van elkaar. De meesten wonen hier niet ver vandaan. Mijn broer John is projectleider. Met hem heb ik een goede band. Ik denk dat we zakelijk en privé uitstekend kunnen scheiden, maar bovenal is het leuk om met je broer samen te werken.’

Peter van der Burgt, Manager Beveiliging

Ramp

‘Ons vak wordt gekenmerkt door gecompliceerde regelgeving. En er komen er steeds meer regels en technieken bij. Zeker als het gaat om brandmeld-/ontruimingsinstallaties. Het is zowel interesse als noodzaak dat mijn collega’s en ik zeer regelmatig cursussen volgen en leveranciers bezoeken om up-to-date te blijven. Maar er hangt dan ook nogal wat van af natuurlijk. Ons doel is om bij onze klant een veilige en gecertificeerde installatie op te leveren. Als na de detectie van een beginnende brand rechtstreeks een betrouwbare brandmelding wordt doorgestuurd naar de hulpdiensten, kan immers een ramp voorkomen worden.’

‘Onze werkwijze is eerlijk. Ik wil er zelf achter kunnen staan.’

Aspiratiesystemen

‘We kennen allemaal de melders die in woonhuizen en kantoren worden toegepast. Ze detecteren rook, koolmonoxide of hitte en zijn daarvoor een doeltreffend middel. Maar in sommige situaties kunnen we ze niet toepassen. In grote en hoge bedrijfshallen bijvoorbeeld, waar we een onzinnig aantal van die melders op grote hoogte zouden moeten installeren. De bereikbaarheid ervan is bovendien van invloed op de kosten van het onderhoud. Of in luxe villa’s – niet toevallig een van de specialisaties van Welvaarts – waar rookmelders om architectonische en esthetische redenen niet altijd even welkom zijn. Dat is een reden waarom we daar aspiratiesystemen aanbrengen. Dat zijn systemen waarbij gebruik gemaakt wordt van leidingen met gaatjes waar doorheen continu lucht wordt aangezogen. In villa’s monteren we ze zodanig dat ze niet of nauwelijks waarneembaar zijn. Het enige dat je misschien ziet zijn samplegaatjes van enkele millimeters. Maar ook díe zullen we vrijwel onzichtbaar wegwerken in lamparmaturen en speakers bijvoorbeeld. Aspiratiesystemen werken heel nauwkeurig. Al bij het minste of geringste beetje rook érgens in die ruimte, wordt er een signaal aan het meldsysteem doorgegeven.’

Toegangsbeheer

‘Toegangsbeheer – of toegangscontrole – passen we bijvoorbeeld toe bij instellingen en bedrijven, maar ook in woningen. Daarbij maken wij gebruik van alle moderne betrouwbare technieken, zoals kaartlezers met pasjes en tags en biometrische controle. Bij ouderwetse sleutelsystemen moesten de sloten worden vervangen als een bedrijfsmedewerker zijn sleutel kwijt was. Tegenwoordig volstaat in dergelijke gevallen een kleine programmeeraanpassing van het systeem. Ook het toekennen of intrekken van toegangsrechten is per persoon snel en nauwkeurig in te regelen. Daarnaast kan worden bijgehouden hoeveel mensen zich in een pand bevinden. Die informatie kan bij calamiteiten een grote rol spelen.’

‘Er zijn ook toegangscontrolesystemen die gebruik maken van biometrie, identificatiemiddelen op basis van lichaamskenmerken. Oogscanners plaatsen we in de praktijk nauwelijks. De reden is logisch. Om de juiste keuze te maken, inventariseren we vooraf de wensen en eisen van de klant. Vrijwel zonder uitzondering willen opdrachtgevers een systeem waarmee ze gemakkelijk kunnen omgaan, zonder dat ze zich gehinderd voelen in hun dagelijks leven. Het onpraktische van een oogscanner is dat deze altijd op een bepaalde hoogte moet hangen. Dat is niet heel handig voor gezinnen met kinderen, omdat we de scanner voor iedereen even gemakkelijk bereikbaar willen maken. Meestal zijn van alle biometrische mogelijkheden handpalmlezers of vingerafdrukscanners beter en minstens even veilig.‘

Inbraakbeveiliging

‘Inbraakbeveiliging brengen we aan in woningen en bedrijven. Een snelle detectie is wat altijd telt. Bij zakelijk vastgoed, waar een deugdelijke inbraakbeveiliging vaak een eis van de verzekering is, wordt het inbraaksignaal doorgaans doorgestuurd naar een meldkamer, maar uiteraard kunnen meldingen ook naar een smartphone worden gezonden. Sirenes en een flitser fungeren als afschrikmiddel tegen inbrekers. Die horen dat ze zijn gedetecteerd, zonder te weten hoe snel een gewaarschuwde buurman of de bewakingsdienst op de stoep staat en of er een doormelding is naar een meldkamer.  Ze zullen snel het hazenpad kiezen zonder buit, waardoor het doel is behaald.’

‘Bij het beveiligen van luxe villa’s gaat het niet eens altijd om het tegengaan van diefstal. Ook de veiligheid van de bewoners speelt een grote rol. Daarom vindt daar detectie al buiten plaats, zodat er nog sneller een waarschuwingssignaal wordt uitgestuurd. Daar zijn het camera’s, drukmatten, GPS-systemen en leidingen in de grond die eventuele indringers al snel kunnen detecteren. Dat zijn heel geraffineerde ontwikkelingen met geavanceerde technieken die een zeer secure installatie en kalibratie vereisen. Ook installeren we mistmachines, waardoor een eventuele indringer binnen een paar seconden geen hand voor ogen meer ziet.’

‘Met de architect, de binnenhuisarchitect, bouwaannemers en constructeurs werken wij samen vanaf de allereerste schets van de villa. Aan de hand van de wensen van de bewoners en een programma van eisen van de verzekeraar, leggen we vast wat belangrijk is. Wij streven na dat beveiligingscomponenten niet of nauwelijks waarneembaar zijn. Tril- en magneetcontacten laten we bijvoorbeeld implementeren in de kozijnen.’

Camerasystemen

‘Camerabeveiliging, ook wel CCTV genoemd, is een discipline op zich. Camerasystemen worden gebruikt voor observatie, detectie, bewijsvoering, gezichtsherkenning of kentekenherkenning. Een andere manier van CCTV-beveiliging is diefstaldetectie. In dat geval worden nieuwe en oude opnamen voortdurend met elkaar vergeleken. Zodra er een object weg is, wordt er een signaal gegeven. Die techniek zien we bijvoorbeeld bij de diefstalbeveiliging van kunst. Hoe je camera beveiliging ook toepast, in alle gevallen is het natuurlijk zaak om zo duidelijk mogelijke opnamen te maken. Bij camerabeveiliging komen te vaak onscherpe resultaten voorbij met nauwelijks herkenbare daders. Geloof me; de huidige systemen brengen iedereen glashelder in beeld. Vervangen van oude apparatuur loont in heel veel gevallen. En vaak voldoet de bestaande bekabeling gewoon nog, waardoor de kosten van installatie best nog wel eens kunnen meevallen.’

Veilig

‘Techniek boeit mij enorm. Met onze kennis kunnen we de klanten van Welvaarts zo compleet mogelijk informeren en keuzes maken waardoor zij zich veilig voelen. Onze werkwijze is eerlijk. Ik wil er zelf achter kunnen staan, maar vind de voorkeur van de klant minstens even belangrijk.’