Robert Kwaks: een eigen benadering van kortlopende projecten en service

Bij Welvaarts draait het om geavanceerde elektrotechniek. Grotere nieuwbouwprojecten, maar ook kleinere opdrachten en – van grote invloed op de klanttevredenheid – de service aan onze klanten. Maak kennis met Robert Kwaks, Projectleider Kortlopende Projecten en Service. Hij voert de regie over de minder omvangrijke opdrachten én over de serviceafdeling.

Korte aanlooptijd

‘Veel van de projecten die Welvaarts uitvoert kennen een lange voorbereidingstijd. Dat komt doordat ons bedrijf nauw samenwerkt met architecten en bouwers en van het begin tot het eind betrokken is bij het, vaak zeer innovatieve, eindresultaat. Er zijn echter ook opdrachten met een korte aanlooptijd. Daarom heeft Welvaarts een splitsing aangebracht, zodat iedere opdrachtgever de juiste aandacht krijgt. Vandaar dat Kortlopende Projecten en Service sinds enkele jaren in aparte teams zijn ondergebracht.’

Kortlopende Projecten

‘Onder kortlopende projecten verstaan we bij Welvaarts diverse vormen van installaties die overzichtelijk zijn in zowel budget als doorlooptijd. Vrijwel altijd heeft ons team te maken met de aansluiting op de bestaande installatie en bij bestaande klanten, ongeacht of de installatie door ons is aangelegd of niet. Denk aan de verbouwing, nieuwbouw of renovatie van een kantoorpand of bedrijfshal, de aanleg of verzwaring van de stroomvoorzieningen, de elektrotechnische installatie van lichte industriële projecten, de aanleg van data-installaties , het vervangen van de verlichting door led en biodynamische verlichting of het plaatsen van laadpalen en PV-installaties. Uit deze opsomming blijkt trouwens dat de interesse van onze opdrachtgevers steeds vaker uitgaat naar duurzame toepassingen. Dat is logisch. Hiervoor is Welvaarts uiteraard toegerust.’

Service

‘Servicewerkzaamheden kennen diverse vormen. Het leeuwendeel betreft het verhelpen van storingen na inbraak, molest of slijtage. Welvaarts beschikt hiervoor over een storingsdienst die 24/7 voor de klant bereikbaar is. Daarnaast verricht ons serviceteam onderhoud, voornamelijk aan wettelijk verplichte installaties – zoals noodverlichting – volgens vaste onderhoudscontracten met onze klanten. Ook NEN3140-inspecties vallen onder service. Welvaarts is gecertificeerd voor het verrichten van officiële arbo veiligheidskeuringen en NEN3140-keuringen. Kleine werkzaamheden voeren we vooral onder regie uit, oneerbiedig gezegd: volgens het principe uurtje-factuurtje. Maar dat hoeft niet; indien gewenst ontvangt de opdrachtgever vooraf keurig een raming of offerte.’

Nieuwe initiatieven

Niet alleen de technische benadering van de projecten is bepalend, vaak zijn het opdrachten die een gemakkelijke sociale omgang op alle niveaus vereisen. Het helpt dat Robert de eerste 25 jaar van zijn werkzame leven ‘buiten’ heeft gewerkt, zoals dat heet. Hij begon bij een grotere werkgever als uitvoerend monteur en chef monteur en teamleider om in 2015 bij Welvaarts als projectleider in dienst te komen. ‘Welvaarts is een familiair en gemoedelijk bedrijf met een platte organisatie. Er is bijvoorbeeld geen calculatieafdeling. De projecten die bij onze afdeling vallen, worden door ons zelf ontworpen en gecalculeerd. Dit geeft een enorme binding met het project. Wij als medewerkers ervaren een sfeer van vertrouwen waarin we suggesties kunnen doen en ideeën kunnen ontwikkelen. De manier waarop mijn werk zich heeft ontwikkeld is daarvan een goed voorbeeld. In eerste instantie was ik namelijk aangenomen als Projectleider voor grotere opdrachten, maar ik voelde dat er een verbeteringsslag mogelijk was door service en compacte projecten op een andere manier te organiseren. Omdat ik zelf lang aan de uitvoeringszijde werkte, heb ik jarenlang mogen ervaren wat belangrijk is voor zowel opdrachtgevers als uitvoerenden. Naast een complete calculatie en een goede voorbereiding draait het vooral om een prettig contact en het juiste advies. Je moet voldoende inzicht hebben in de wensen en de mogelijkheden om samen met de klant de ideale weg uit te stippelen. Daarover zijn we intern in gesprek gegaan. Op basis van die overtuiging kon ik nieuwe initiatieven ontplooien en heb ik destijds mijn eerste project binnengehaald.’

Sociale skills

Roberts sociale skills richting zijn klanten en team komen niet uit de lucht vallen. In zijn vrije tijd organiseert Robert veel voor de mensen om hem heen, zoals zijn vrienden en zijn gezin. ‘Ik vind sociale contacten erg belangrijk en ben erg creatief. Het bleek dat die eigenschap tijdens mijn aanname bij Welvaarts een rol heeft gespeeld. In mijn vak moet je relaties kunnen onderhouden en contact kunnen maken. Dit werk past gewoon het beste bij mij.’

Naast een eerlijke calculatie en een goede voorbereiding draait het vooral om een prettig contact en het juiste advies.’

Robert Kwaks, projectleider kortlopende projecten en  service